Yahoo messenger không hoạt động?

Asked by

Các bạn giúp mình với. Yahoo messenger của mình nó làm sao ấy mình không thể "Sing In" được. gõ name và pass đầy đủ cứ Sign in là nó biến mất dạng không hiển thị nữa. và tất nhiên nó cũng không tồn tại trong "Windows Task Manager". Ngoài ra thi thoảng máy tính còn báo lỗi náy nữa các bạn sử lý hộ luôn nhé. the in truction at "0X10013e69" referenced memory at "0X01127ef4" the memory could not be "read" - Click on OK to terminate the programe. không biết lỗi đó có liên quan tới viẹc "Sign in" yahoo.. không nhỉ mình không rõ nên nhờ các bạn giúp đỡ. thank các bạn nhiều.

Follow 0 View 4162 Answer 3
DMCA.com Protection Status