Việc làm phù hợp tăng thu nhập?

Asked by

Tôi là một chuyên viên Công Nghệ Thông Tin tại một cơ quan nhà nước, 1 ngày 8 tiếng. Mong mọi người chỉ giúp tôi việc làm phù hợp với chuyên ngành của tôi để tôi có thể tăng thêm thu nhập?

Follow 0 View 2261 Answer 0
DMCA.com Protection Status