Vẽ các mô hình 3D?

Asked by

Không biết hỏi ở đâu. Nếu sai, admin chuyển và thông báo giùm mình ha. Mình đang muốn vẽ hình 3D dùng cho việc học toán, giống như http://gallery.cabri.com/en/measure.html Không biết ngôn ngữ nào hỗ trợ tốt nhất cho việc vẽ này vậy mọi người?

Follow 0 View 3058 Answer 0
DMCA.com Protection Status