Vấn đề về chặn game?

Asked by

Tình hình là đầu lớp 12 bị chặn game ở máy ko dc chơi bây giờ vừa thi xong ĐH mún chơi lại nhưng mà cái lòng tự trọng ko cho phép xin xỏ để dc chơi lại nên mạn phép nhờ các vị tiền bối ở đây giúp đỡ chỉ bảo em cách có thể chơi lại vì ra tiệm net hạn chế thời gian và dễ bị mất nick

Follow 0 View 4227 Answer 0
DMCA.com Protection Status