Trợ giúp bài tập mã hóa thông tin?

Asked by

Dùng kỹ thuật mã hóa CSDL, Viết chương trình mã hóa các tập tin trong 1 thư mục chung của n người dùng a)Giả sử mỗi người dùng chỉ có một tập tin trong thu mục đó b) Giả sử mỗi người có quyền có số tập tin bất kỳ viet' = C hay C++... mien~ sao chay dc chuong trinh` la` ok. Thanks tất cả.

Follow 0 View 4394 Answer 1
DMCA.com Protection Status