Tìm DLL đọc số thành chữ?

Asked by

Mình đang muốn tìm một cái COM (DLL) để đọc số ra chữ. Ví dụ: 223 000 thì chuyển thành "hai trăm hai mươi ba nghìn". Ai biết chỉ dùm với Cám ơn nhiều nhé!

Follow 0 View 3639 Answer 1
DMCA.com Protection Status