Tại sao forum ko nhớ user/pass?

Asked by

Cả ddth.com & amtech ko nhớ user/pass nhưng forum.gamevn.com lại nhớ user/pass? Làm mình mỗi lần vào là phải login lại?

Follow 0 View 2288 Answer 1
DMCA.com Protection Status