Sự khác biệt giữa mô hình 3 tầng và Distributed system?

Asked by

Mình suy nghĩ rất nhiều về sự khác nhau giữa mô hình 3 tầng và Distributed system.Bạn nào có thể chi sẻ cho mình một chút kiến thức về phần này được không ??

Follow 0 View 5078 Answer 1
DMCA.com Protection Status