Sốt phát ban, bao giờ thì được tắm?

Asked by

BS phán là Su nhà em bị sốt phát ban. Hôm nay ban bắt đầu mọc rồi, em muốn hỏi các mẹ xem sốt phát ban có tắm được không ? Nếu phải kiêng thì lúc nào thì tắm được đây (Su ko tắm suốt từ CN rồi) Cảm ơn các mẹ

Follow 0 View 3139 Answer 2
DMCA.com Protection Status