Phân tích và thiết kế hệ thống về QUẢN LÝ NHÂN KHẨU?

Asked by

Mình có đề tài môn phân tích và thiết kế hệ thống về QUẢN LÝ NHÂN KHẨU các bạn giúp mình với! Đề tài như sau: Trong chương trình cải tiến thủ tục hành chính, thành phố Hồ Chí Minh muốn tin học hóa việc quản lý nhân khẩu trong thành phố. Việc quản lý nhân khẩu sẽ dựa trên cơ sở việc chuyển đổi sổ hộ khẩu gia đình ban hành năm 1994. Sổ hộ khẩu gia đình có tờ bìa ghi các thông tin cho cả hộ như số hộ khẩu, họ tên chủ hộ , số nhà, đường (ấp), phường (xã, thị trấn), quận (huyện). Sổ hộ khẩu gồm nhiều chi tiết cụ thể cho từng nhân khẩu trong hộ như họ tên, bí danh, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, nguyên quán, dân tộc, nghề nghiệp, nơi lành việc, số CMND, ngày tháng năm đăng kí thường trú, địa chỉ nơi thường trú trước khi chuyển đến. Trường hợp nhân khẩu là chủ hộ thì sẽ được ghi trang đầu tiên, nếu không là chủ hộ thì sẽ thêm chi tiết: quan hệ với chủ hộ. Trong trường hợp sinh thêm con thì sẽ bổ sung chi tiết như trên, bỏ trống các chi tiết về nghề nghiệp, CMND và nơi thường trú chuyển đến, ghi các chi tiết về giấy khai sinh của bé. trường hợp một nhân khẩu chuyển đi nơi khác thì sẽ thêm các chi tiết như sau: chuyển đi ngày, nơi chuyển đến, lý do khác. Trong trường hợp nhân khẩu qua đời, chi tiết về chuyển đi sẽ ghi rõ các chi tiết về giấy khai tử. Trường hợp cả hộ chuyển đi nơi khác thì sẽ ghi ở phần thay đổi địa chỉ cả hộ các chi tiết như: chuyển đến đâu, ngày đăng kí chuyển. Nếu có những thay đổi khác liên quan cả hộ (ví dụ như thay đổi chủ hộ) thì sẽ ghi ở phần thay đổi đính chính khác các chi tiết như nội dung thay đổi, ngày thay đổi. * Yêu cầu: 1. Giới thiệu đề tài. 2. Xây dựng mô hình thực thể (MCD) 3. Chuyển mô hình MCD sang MLD. (các table trình bày dưới dạng bảng có các cột số thứ tự, tên cột, kiểu dữ liệu) 4. Kết luận. cám ơn các bạn trước nha!

Follow 0 View 12358 Answer 0
DMCA.com Protection Status