Phân tích thiết kế hệ thống quản lý siêu thị ?

Asked by

Mình đang làm một dự án nhỏ về vấn đề phân tích thiết kế hệ thống quản lý siêu thị ->áp dụng tin học hóa.Bạn nào có tài liệu tham khảo cụ thể về vấn đề này có thể chỉ cho mình được ko.Chẳng hạn như về cơ cấu ,mô hình hoạt động, hiện trạng tổ chức,mức độ tin học hóa, vấn đề bất cập...Mình đang cần gấp lắm

Follow 0 View 6950 Answer 1
DMCA.com Protection Status