Phần mềm VM Workstation co vấn đề?

Asked by
Mình cài mấy chương trình nhỏ cho máy ảo(Máy ảo cài win XP), cứ khoảng 15 phút tự nhiên máy ảo toàn báo lỗi này Close nó lại thì thoát hẳn luôn. Ai biết là lỗi ji bảo mình với. Quick reply to this message Trả lời Quote Quote Multi-Quote This Message Like
Follow 0 View 1883 Answer 1
DMCA.com Protection Status