Những điều kiêng kị khi vào thăm quan làng bản ở SaPa là gì?

Asked by

Em nghe nói đến thăm quan làng bản ở Sapa phải cẩn thận lắm. Nhưng em muốn biết rõ hơn là tại sao lại kiêng, tại sao phải cẩn thận? Và cần kiêng gì ạ? Có ai có thể cho em biết không?

Follow 0 View 7215 Answer 10
answered
answered
answered
answered
answered
answered
answered
answered
answered
DMCA.com Protection Status