Những địa điểm thăm quan ở Mẫu Sơn?

Asked by

Cuối tuần em đi Mẫu Sơn rồi, em đang muốn hỏi Mẫu Sơn có những địa điểm thăm thú nào để em sắp xếp đi cho bằng hết. Đợt trước em có đi Lạng Sơn nhung chưa kịp ghé qua Mẫu Sơn, mong mọi người tư vấn.

Follow 0 View 14631 Answer 10
answered
answered
DMCA.com Protection Status