Nhờ mọi người giúp play 1 list nhạc trong javascript?

Asked by

Mình dùng ajax xử lý sau đó get được một mảng các file nhạc của mình, nhưng mình làm đến đây thì ko xử lý được nữa làm sao add được arraylist nhac vào jwlayer bây giờ. arr = num.split(' '); arr[0] = "2032.mp3"; arr[1] = "30326.mp3" ... mình muốn dùng như thế này var so = new SWFObject('player.swf','ply','470','470','9','#000 000'); so.addParam('allowfullscreen','true'); so.addParam('allowscriptaccess','always'); so.addParam('wmode','opaque'); so.addVariable('playlistfile','/jw/upload/mrss.xml');///arr so.addVariable('playlist','bottom'); so.write('mediaspace'); This text will be replaced Rồi mình gán vào thẻ div là tự nó play 1 list luôn nhưng đó là list nhạc trong xml mà của mình là 1 array, mình ko thể mỗi lần truy xuất lại tạo file xml dc như thế ko khả thi. chẳng play được nhức cái đầu quá. Hôm trước thì mình chạy for rồi lấy biến gán cho embed luôn nhưng ajax nó chạy đồng thời nên nó play nguyên 1 list cùng lúc luôn. Cao thủ nào có giải pháp giúp mình với !!! thanks so much !!! Link: http://www.ddth.com/showthread.php/443224-Nh%E1%BB%9D-m%E1%BB%8Di-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-gi%C3%BAp-play-1-list-nh%E1%BA%A1c-trong-javascript#ixzz46XYUFWwu

Follow 0 View 3609 Answer 0
DMCA.com Protection Status