Người cha thất bại có phải là tôi?

Asked by

Tôi sắp phá sản rồi ! Tương lai sẽ chẳng biết đi về đâu? Vợ con tôi ở quê nhà vẫn đang ngóng trông tôi từng ngày. Lúc này đây tôi lại thấy thương cho vợ tôi, con tôi. 7 năm lăn lộn nay lập cty chưa đầy một năm tôi sắp lâm vào cảnh khốn cùng với cảnh trắng tay + khoản nợ hơn 100tr không có khả năng chi trả. Tôi biết phải làm sao đây ? Còn cái phao nào nữa cho tôi bám không? Ông trời ơi sao nỡ bất công , mọi sự cố gắng của tôi sao luôn gặp phải thất bại thế này? Một mình trong cái văn phòng trống rỗng này ,tất cả đã bỏ rơi tôi thật rồi. Bạn bè đối tác, khách hàng...................................................... Tôi đã thất bại thật rồi sao?

Follow 0 View 2599 Answer 3
DMCA.com Protection Status