Ngân hàng nào đảm bảo lãi suất 8% trong vòng 5 năm tới không?

Asked by

Em có bà chị họ nhà cửa đàng hoàng, con cái lớn, hiện không phải lo nghĩ nhiều, giờ có vốn nhàn rỗi khoảng 200 triệu, muốn gửi vào ngân hàng nào lãi suất cao mà ổn định trong khoảng 5 năm. Mẹ nào biết chỉ em với?

Follow 0 View 2764 Answer 2
DMCA.com Protection Status