Mình muốn hỏi về việc làm thêm đánh máy trên mạng?

Asked by

Mình vừa đăng ký chương trình đánh máy online trên mạng. Có ai biết giúp mình với làm cái này có an toàn và bảo đảm không ? Vì mình làm thử thấy chương trình chạy rất lâu mà 1000 captcha mới được 10 ngàn không biết họ thanh toán tiền cho mình như thế nào? Các bạn giúp mình nhé

Follow 0 View 7066 Answer 1
DMCA.com Protection Status