Mã hóa và giải mã MD5?

Asked by

Cho mình hỏi có tồn tại 2 giá trị khác nhau nhưng mã hóa bằng MD% ra cùng giá trị ko. Và MD5 thám mã theo nguyên tắc nào

Follow 0 View 33272 Answer 1
DMCA.com Protection Status