Login user của Joomla bằng ASP.NET ?

Asked by

Hi, Tôi đang viết 1 ứng dụng web bằng ASP.NET, sử dụng database của Joomla 1.5. Password của user trong joomla có dạng chuỗi-hash:chuỗi-hash Có cách nào để biết được nó mã hoá theo kiểu nào để làm được chức năng check login không ? Tôi đã thử MD5 thấy password mã bằng MD5 của ASP.NET không giống với chuỗi password trên db của Joomla ! P/S: Tôi không reset password của Joomla theo MD5 của ASP.NET được vì đang dùng phần Backend của nó để quản lý !

Follow 0 View 4317 Answer 1
DMCA.com Protection Status