Lập trình hệ điều hành?

Asked by

Mình đang có một bài tập mà chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Mọi người cho í kiến giùm với. Đề bài là: Viết một "hệ điều hành" VN có đặc điểm và chức năng sau: - Khi vừa khởi động, máy tính hiện ra ""Xin chào bạn" - Sau đó, nếu mình gõ "bây giờ là mấy giờ" thì máy sẽ trả lời bằng giờ hệ thống - Nếu gõ "Hôm nay là ngày bao nhiêu" thì máy sẽ trả lời bằng ngày của hệ thống. - Máy hiện ra "Hãy thực hiện lệnh " nếu gõ sai tên lệnh thì máy sẽ báo sai. Đề bài là vậy, mọi người đống góp í kiến giùm minh. Thanks all

Follow 0 View 4674 Answer 1
DMCA.com Protection Status