Lập trình điện thoại bàn?

Asked by
Hồi trước em thấy TV có game HUGO tương tác trực tiếp với game qua điện thoại bàn. Em nghĩ nguyên tắc giống các tổng đài điện thoại 1080 Nhưng em không rõ lập trình như thế thuật ngữ gọi là gì và cần những thiết bị gì
Follow 0 View 2038 Answer 0
DMCA.com Protection Status