Lập trình điện thoại bàn?

Asked by

Hồi trước em thấy TV có game HUGO tương tác trực tiếp với game qua điện thoại bàn. Em nghĩ nguyên tắc giống các tổng đài điện thoại 1080 Nhưng em không rõ lập trình như thế thuật ngữ gọi là gì và cần những thiết bị gì

Follow 0 View 2483 Answer 0
DMCA.com Protection Status