Làm thế nào khi con sợ đi học ?

Asked by

Kem nhà mình 2 tuổi. Ngày mới đi học thì rất vui vẻ tự nguyên đi, chỉ mấy hôm sau không thích đi học nữa, và rất sợ. Thậm chí đi vệ sinh cũng không dám gọi cô cho đi. Mình phải làm sao trong trường hợp này ?

Follow 0 View 5254 Answer 1
DMCA.com Protection Status