Làm thế nào để record bị đánh dấu xoá không hiện trên grid?

Asked by

Chào các bạn sử dụng visual foxpro, mình có một gridnhanvien dùng để hiển thị danh sách nhân viên. Tuy nhiên khi mình thực hiện lệnh xoá một record thì gridnhanvien không refresh , đồng thời khi cho khởi động lại form chứa gridnhanvien thì trên grid các record bị đánh dấu xoá vẫn hiện ràng ràng ra đó.Mình muốn dấu đi các record bị đánh dấu xoá và sau khi phát lệnh xoá thì gridnhanvien lập tức được refresh .Xin hỏi các bạn,bạn nào biết cách khắc phục 2 tình trang mình vừa nêu xin chỉ giúp mình với. Mình cảm ơn nhiều!

Follow 0 View 7862 Answer 2
answered
DMCA.com Protection Status