Làm thế nào để in được các tiêu đề trong Excel?

Asked by

Tôi có một tài liệu làm Excel, tài liệu này có rất nhiều trang. Trang đầu tiên, trên cùng tôi đã làm tên các cột như : Stt, Họ Tên, Điện thoại... Nhưng để nó tự động tạo sẵn trong trang tiếp theo cũng những tên cột như thế, tôi phải làm thế nào? Để mỗi trang in đều có phần đầu tiên đó, mà ko phải tạo lại chúng trong mỗi lần sang trang??? Giúp tôi nhanh với nhé.

Follow 0 View 6786 Answer 1
DMCA.com Protection Status