Làm sao biết 1 soft được viết bằng ngôn ngữ gì ?

Asked by

Hi, Mình có vài phần mềm nhỏ do cá nhân viết, mình muốn check xem họ viết bằng ngôn ngữ gì thì làm thế nào ? Có phần mềm nào hỗ trợ việc này không nhỉ ?

Follow 0 View 5566 Answer 1
DMCA.com Protection Status