Khi có bầu lần đầu thì cần tiêm những mũi gì?

Asked by

Cho mình hỏi mang bầu lần đầu cần tiêm những mũi gì và mốc tiêm là những tuần nào vậy? Mình cảm ơn

Follow 0 View 5817 Answer 3
answered
DMCA.com Protection Status