Java or .NET?

Asked by

Ở đây tôi không hỏi thứ nào mạnh hơn. Tôi chỉ muốn biết ý kiến của bạn về việc nên học thứ nào để đảm bảo sau 2 năm nữa tôi có thể kiếm được một việc làm tốt ở VN.

Follow 0 View 2519 Answer 0
DMCA.com Protection Status