Hướng dẫn bài tập thi học kỳ môn Matlab?

Asked by

Chào anh, em Còn mấy ngày nữa mình phải nộp bài tập thi học kỳ môn Matlab. Mong anh em giúp mình giải bài tập này với. Mình cảm ơn nhiều ! Sử dụng phương pháp Jacobi tìm nghiệm gần đúng phương trình sai số 10^-3 (Mười mũ âm 3). chọn chuẩn vô cùng. -4(x1) + (x2)+(x3)=-2 (x1) - 4(x2)+ (x4)=-1 (x1) + - 4(x3)+ (x4)= 0 (x2) + (x3) - 4 (x4)= 1 ** Mình gõ x trong dấu ngoặc để khỏi nhầm nhé.

Follow 0 View 5903 Answer 0
DMCA.com Protection Status