Hỏi về thiết kế mạch giải mã trong vi xử lý?

Asked by

1)Thiết kế bộ mạch giải mã cho IC ROM 1KB đặt tại địa chỉ cao nhất của bộ nhớ? 2)Thiết kế bộ mạch giải mã địa chỉ 2KB từ chíp nhớ 1KB đặt tai địa chỉ cao nhất của bộ nhớ? ==>Pro nèo bjt thj` vô giải giùm nhá. Địa chỉ cao nhất của bộ nhớ là j vậy? Thank U......

Follow 0 View 20816 Answer 2
DMCA.com Protection Status