Hỏi về môn hệ thống thông tin?

Asked by

Hãy giúp mình giải BT này Cho một ma trận sinh của một mã khối tuyến tính. Viết chương trình mã hóa thông báo thành từ mã sau đó giải mã thành từ mã ban đầu. mình thank trước!

Follow 0 View 5638 Answer 0
DMCA.com Protection Status