Hỏi về lập trình assembly?

Asked by

Anh chị nào giúp em bài này với: cho 1 số có 3chữ số abc ,abc thuộc trong đoạn [100,999]. Tìm các số đó thỏa mãn điều kiện a*b*c=a^3+b^3+c^3 sau đó in ra màn hình

Follow 0 View 5933 Answer 0
DMCA.com Protection Status