Hỏi về kiến trúc và tổ chức máy tình?

Asked by
Các pro ơi cho em hỏi làm cách nào để ta biết được mã máy của các lệnh trong 8086 vậy?
Follow 0 View 3562 Answer 1
DMCA.com Protection Status