Hỏi về hệ thống trả lời tự động?

Asked by

Mình rất muốn làm một hệ thống trả lời tự động trên điện thoại gần gần như các hệ thống trả lời tự động hiện nay(1080...) Bạn nào biết về cái nay xin chỉ giùm(có thể chỉ giúp mình về tài liệu...). Xin vô cùng cám ơn.

Follow 0 View 7080 Answer 1
DMCA.com Protection Status