Hỏi về giai đoạn thiết kế trong quản lý dự án?

Asked by

Mình đang phải làm 1 bài tập tìm hiểu về giai đoạn thiết kế trong quản lý dự án CNTT. Mình thấy trong giai đoạn thiết kế có những người tham gia đó là: Nhà Quản Lý, Nhà Thiết Kế, Các Chuyên gia phát triển, Các lập trình viên và Những người xét duyệt. Các bạn có thể cho mình biết vai trò của Nhà thiết, Các chuyên gia phát triển, Các lập trình viên và Những người xét duyệt trong giai đoạn này được không ạ? Đặc biệt mình thực sự không hiểu cho lắm về sự khác nhau về vai trò của Nhà thiết kế, Các chuyên gia phát triển và Các lập trình viên ở giai đoạn này như thế nào cả? Cám ơn các bạn trước!

Follow 0 View 5702 Answer 0
DMCA.com Protection Status