Hỏi về coppy music và video ko được?

Asked by

Mình muốn coppy một vài bài nhạc từ máy tính qua điện thoại bằng dây nối (cái dây sạc ấy), máy tính nhận thiết bị nhưng mỗi khi mình copppy một file nhạc nào đó là nó lại hiện lỗi your device not be able to play prr view this file, tìm nát cái google mà ko thấy nên lên đây hỏi, cảm ơn trước

Follow 0 View 3722 Answer 2
DMCA.com Protection Status