Hỏi về cách tìm số Serial ổ đĩa cứng trong Viual Foxpro?

Asked by

Mình viết một phần mềm về quản lý bằng Visual FoxPro có bạn nào biết cách lấy số Serial ổ đĩa cứng chỉ mình với. Cảm ơn nhiều.

Follow 0 View 7465 Answer 2
DMCA.com Protection Status