Hỏi về Quark?

Asked by

Mình có một file quark(.qxd) vẫn đang làm việc tự nhiên sáng nay mở ra lại không được nữa. Nó hiện thông báo sau" This is file not a valid QuarkXpress file (of has an incorrect file extension)" Làm ơn giúp mình khắc phục với. File này rất quan trọng. Xin cảm ơn

Follow 0 View 2943 Answer 1
DMCA.com Protection Status