Hỏi về Import foxpro?

Asked by

Chào các pro. Em đang làm đồ án thực tập Foxpro đang gặp khó khăn xin các Pro giúp đỡ. Em co 1 file sinhvien.XLS em muốn Import vào foxpro thành file sinhvien.dbf nhưng khi em Import thì em muốn những sinh viên trùng sẽ không Import nữa. Mong các pro giúp đỡ. Hãy có những bài mẫu xin gửi dùm qua địa chỉ [email protected]

Follow 0 View 2530 Answer 0
DMCA.com Protection Status