Hỏi về Assembler?

Asked by
Trời ơi tìm hoài không có phần nào nói về Assembler. Mình đang muốn tìm cái Assembler Complier nè. Có ai có không se cho em cái nào
Follow 0 View 2340 Answer 1
answered
Có nè Down cái NASM NetWide Assembler , hoặc là MASM - Microsoft Assembler hoặc là Flat Assembler (Cái này chỉ xài khi nào biết lập trình Assembly rổi - tại vì trên mạng ko có Tutorial dạy lập trình bằng Cái này ,nó chỉ có hướng dẫn các directive thôi). --> Cái này em đang xài để cấy Assembly code vào Visual C++ đấy ,dễ xài và ít rườm ra hơn MASM hoặc xài TASM của Borland cũng được
Like 0
Dislike 0
DMCA.com Protection Status