Hỏi source web làm quen, hẹn hò?

Asked by
Cho mình hỏi nếu muốn làm 1 trang web làm quen, hẹn hò trong đó các thành viên có thể đăng thông tin lên mạng thì nên dùng source nào thía các pác ??? Joomla, Wordpress, ... ??? Ai có kinh nghiệm xin chỉ giùm... Tạ tạ nhìu
Follow 0 View 2834 Answer 0
DMCA.com Protection Status