Hỏi chút cơ bản về HTML?

Asked by

Em muốn viết 1 file index.html chẳng hạn. Để khi up lên mạng,click vào thì nó hiện lên một cái ảnh của em a.jpg chẳng hạn, còn nhạc nền thì là một đoạn nhạc em thích b.wma hay b.mp3 chẳng hạn, và repeat đoạn này suốt (tất cả đã up lên host). Làm ơn giúp em cái. Chỉ có 1 ảnh và 1 đoạn nhạc, không cần thêm gì. Cám ơn tất cả nhiều !!!!!!!!

Follow 0 View 4265 Answer 1
DMCA.com Protection Status