Hỏi chi tiết cách tạo file boot trong máy?

Asked by

Có ai biết cách tạo (Thêm bớt các mục lúc khởi động) file boot xin tận tường chỉ bảo giúp em với .Sau 1 lần xóa bỏ 1 HDD trên file boot máy không khởi động được nữa từ đó không dám nghịch nữa .Có bác nào vui lòng chỉ bảo .Em xin cảm ơn trước .

Follow 0 View 7313 Answer 1
DMCA.com Protection Status