Hỏi Ngôn ngữ lập trình Perl?

Asked by

Mình mới tìm hiểu ngôn ngữ Perl, thấy cái này cũng khá hay. Nhưng có 1 vấn đề mà mình chưa làm đc. Khi muốn nhập 2 số từ bàn phím mà 2 số này nằm trên 1 dòng và cách nhau bởi 1 dấu cách thì mình không nhập đc. Nếu nhập theo kiểu nhập số a rồi enter nhập số b thì đc. còn kiểu như trên thì bó tay. Ai pit chi mình với

Follow 0 View 5412 Answer 0
DMCA.com Protection Status