Hoc thạc sỹ xong có tương lai tốt??

Asked by

Mình vừa học xong thạc sỹ kinh tế cũng hơn 5 năm kinh nghiệm rồi mà thấy cơ hội việc làm tốt vẫn mờ mịt quá, muốn xin đi giảng dạy hoặc xin vào cơ quan nhà nước cho ổn định mà nghe vẻ cơ hội cũng khó quá :( có bạn nào đã, đang ở trong tình trạng như mình chưa? nghĩ mà nản quá :(

Follow 0 View 2372 Answer 1
DMCA.com Protection Status