Giúp mình tabpage?

Asked by

Mình dùng tabpage nhưng không thấy thuộc tính thay đổi chữ màu chữ và màu nền của tagpage, mình nghĩ là tagpage không có thuộc tính như vậy, nhưng nếu bạn nào biết thì giúp mình với.

Follow 0 View 2173 Answer 0
DMCA.com Protection Status