Giúp đỡ về MatLab ?

Asked by

Có bro nào biết cách vẽ đồ thị 1 hàm số mà bị giới hạn trên đoạn X và Y không ??? ví dụ : vẽ hàm y=x+1 trên x thuộc [0;10] và y thuộc [3;8] xin cảm ơn ...

Follow 0 View 4767 Answer 1
DMCA.com Protection Status