Giúp đỡ về MatLab ?

Asked by
Có bro nào biết cách vẽ đồ thị 1 hàm số mà bị giới hạn trên đoạn X và Y không ??? ví dụ : vẽ hàm y=x+1 trên x thuộc [0;10] và y thuộc [3;8] xin cảm ơn ...
Follow 0 View 3652 Answer 1
answered
Matlab ko có hàm dạng "flood" để tô màu đâu bạn, muốn tô màu thì vẽ primitive mà tô. Vấn đề của bạn thật ra thì tốt nhất là tìm tọa độ đống điểm đó đi. Sau khi có tọa độ thì: - nếu miền lồi thì xác định convexhull rồi vẽ, còn ko lồi thì phải triangulate bằng Delaunay triangulation rồi vẽ+tô tam giác. - tìm tọa độ điểm cập nhật rồi vẽ.
Like 0
Dislike 0
DMCA.com Protection Status