Dùng ngôn ngữ nào để tạo phần mềm ?

Asked by

Cho mình hỏi các hãng nước ngoài họ sử dụng ngôn ngữ nào để tạo ra các phần mềm vậy, mà phần mềm họ làm giao diện rất đẹp và pro nữa

Follow 0 View 5470 Answer 2
DMCA.com Protection Status