Đóng gói chương trình từ nhiều dĩa CD vô thành 1 đĩa DVD ?

Asked by

Hi all, Mình ví dụ, bộ studio dotnet gồm 3 đĩa, mình muốn chép 3 đĩa đó vào 1 DVD, để khi setup 1 lèo luôn, khỏi hỏi đút từng đĩa vô. các bạn chỉ mình cách làm nhé !

Follow 0 View 3704 Answer 1
DMCA.com Protection Status