Đọc bootsector của ổ đĩa cứng?

Asked by

Mọi người giúp mình đọc BootSector của ổ đĩa cứng NTFS với, mình chỉ biết đọc ổ đĩa mềm A thôi chứ đĩa cứng NTFS thì chịu, tìm mãi trên mạng mà chẳng thấy có tài liệu nà đọc để làm cả.

Follow 0 View 2534 Answer 0
DMCA.com Protection Status